Sunday 21st of January 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

User Register

Banner

IFPSM

.

 

IFPSM Affiliates

Banner

Adv. C.P.S.

.

 

PMP

.

 

PMI

.

 

TPQI

.

 

CPSM Interview

Banner

Download Newsletter

Banner
.

 
Banner

Sponsors

Banner
Banner

.
 
H-22 Supply Chain Management
  การบริหารซัพพลายเชน
วันเสารที่ : เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
เวลา 09:00 - 16:00 น.
         เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง วิธีการดำเนินธุรกิจและเครื่องมือใน
การบริหารจัดการองค์กรได้เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการบริหารซัพพลายเชนได้ถูกนำมาใช้และเกิดผลสำเร็จอย่างอย่างกว้างขวาง ความรู้และความเข้าใจหลักการบริหารซัพพลายเชนจะทำให้ท่านพร้อมที่จะรุกไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน หลังจากสัมมนาหลักสูตรนี้เรามุ่งหวังให้
ท่านสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน ออกแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน 
 
  หัวข้อสัมมนา
 • การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
 • พื้นฐานความเข้าใจระหว่างโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
 • ความท้าทายในการบริหารซัพพลายเชน
 • ความร่วมมือในซัพพลายเชน
 • ปรากฎการณ์และผลกระทบของ Bullwhip Effect
 • กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจในซัพพลายเชน
 • บทบาทและความคาดหวังของสมาชิกในซัพพลายเชน
 • การวัดผลงานในซัพพลายเชน
 • การบริหารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน
 • ทักษะทีสำคัญของการบริหารซัพพลายเชน
 • เทคนิค VA/VE
 • การนำวิธีการบริหารซัพพลายเชนไปใช้ และปัญหาที่เกิดขึ้น
  วิทยากร
  
   อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv.Cert. PSCM(ITC)
 • นายกสมาคม สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Division Manager, Thai Transmission Co., Ltd.
 

บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

4,200 บาท 3,800 บาท
3,500 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักจัดซื้อทุกระดับ
 • ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาตนเอง
 • องค์กรสู่ยุค Creative Economy

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation..
      สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788