Sunday 21st of January 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

User Register

Banner

IFPSM

.

 

IFPSM Affiliates

Banner

Adv. C.P.S.

.

 

PMP

.

 

PMI

.

 

TPQI

.

 

CPSM Interview

Banner

Download Newsletter

Banner
.

 
Banner

Sponsors

Banner
Banner

.
  L-01 Essential Knowledge for Purchasing Professionals 1
  ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
วันอบรม : วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 
เวลา :   09:00 - 16:00 น. 
   การจัดซื้อที่ดีไม่ใช่เพียงเพราะนักจัดซื้อพูดได้เก่ง หรือมีประสบการณ์ในการต่อรองจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน   หากแต่การเป็นนักจัดซื้อที่ดี  ทำงานเป็นมืออาชีพนั้น ต้องการมากกว่าการนำประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้  การฝึกฝนให้เป็นนักจัดซื้อที่ดีตามประสบการณ์จริงเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลานานหลายปี และหากองค์กรให้นักจัดซื้อทำงานแบบลองผิดลองถูก อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงขององค์กรก็ได้
      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนางานจัดซื้อในองค์กรให้ทำงานเป็นมืออาชีพ ช่วยให้เข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในงานจัดซื้อ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองและต่อองค์กร
     
  
  หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน์)
 • บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อและความสำคัญต่อองค์กร
 • Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี
 • เข้าใจเป้าหมายของแต่ละสินค้าและบริการที่จัดซื้อ
 • การระบุความต้องการทั้ง 5 ด้านในงานจัดซื้อ
 • วิธีการเขียน Spec. แบบ Conformance v.s. Performance และข้อดีข้อเสีย
 • แนวคิดการทำ Standardization เพื่อลดต้นทุน
 • การวิเคราะห์สินค้าและบริการที่ซื้อโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะ ของสินค้าและบริการ** 
 • กลยุทธ์การบริหารสินค้าและบริการแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ
 • รูปแบบการสั่งซื้อชนิดต่าง ๆ และการเลือกใช้ 
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพื่อทำ Workshop

หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ)
 • กลยุทธ์ด้านราคาของผู้ขาย
 • การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน (Cost Analysis)
 • การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเบื้องต้น
 • จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economy Quantity Order)
 • การคำนวณการลดราคาตามจำนวนซื้อที่มากขึ้น  (Quantity Discount)
 • ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย
 • คำเสนอและคำสนอง (Offer and Acceptance)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
 • หลักฐานเพื่อการฟ้องร้องบังคับคดี
 • จรรยาบรรณงานจัดซื้อ
  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อโดยตรงจาก
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
  
   อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. PSCM(ITC)
 • นายกสมาคม สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Division Manager, Thai Transmission Co., Ltd.
   อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC),
         CIPS International Advanced Certificate Holder

 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Deputy Managing Director, Grand Siam Co., Ltd.
บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

8,400 บาท 7,600 บาท
7,000 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 วันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น
 • ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน
 • ผู้บริหารงานจัดซื้อระดับต้นและระดับกลาง
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับการจัดซื้อในองค์กร
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation...
      สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788