Sunday 27th of May 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function [24.05.18]
H-31 Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function
  ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา
อบรมวัน :  พฤหัสบดีที่  24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.

          เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายที่เป็นเจ้าประจำและเจ้าใหม่ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยความคาดหวังว่าสิ่งของที่ซื้อจะมาถึงภายในเวลาด้วยจำนวนและราคาที่ตกลงกับผู้ขายไว้

      หลักสูตรสัมมนา  “ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา”  (Handy with sale law and apply to your purchasing and supply function) นี้จะช่วยให้งานจัดหาเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เพราะผู้เข้าสัมมนาจะสามารถปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อตกลงที่ทำกับผู้ขายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของกฎหมายมากที่สุด

 

           นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารสัญญา  และแนวปฏิบัติกรณีเกิดข้อโต้แย้ง พิพาท  เช่น สินค้าไม่ตรงตามข้อสัญญา ชำรุดบกพร่อง ให้ซ่อม เปลี่ยน ส่งคืน รวมถึงการกำหนดบทปรับ และวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผนวกด้วยบางตัวอย่างของข้อสัญญา

  หัวข้อบรรยาย

 • บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
 • การรับมอบอำนาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
 • การทำสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟ้องร้อง
 • สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความสำคัญเพียงใด
 • การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 • สินค้าไม่ตรง spec. หรือชำรุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
 • การกำหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ ประเภทของค่าเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง
 • เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
 • หลักการทำข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา
 • Q & A
  วิทยากร :
   อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv. C.P.S.
   อุปนายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา 

บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

4,200 บาท 3,800 บาท
3,500 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ระดับหัวหน้างานหรือประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation...
      สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788