Sunday 27th of May 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


H-21 Measuring Purchasing Function, Vendor Rating and Purchasers Performance Techniques
  เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ
  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09:00 - 16:00 น.
       ทุกองค์กรและผู้ทำงานทุกคนย่อมคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงาน จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายงาน และท้าท้ายผู้ทำงานให้เกิดการพัฒนา
      หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ หัวข้อที่เป็นสากลที่ใช้ในการตั้งเป้าหมายในการทำงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นด่านแรกที่สำคัญในกระบวนการประเมินผลงาน เทคนิคการวัดผลงานของฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงหัวข้อและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้วัดผลงานผู้ขาย การนำผลการวัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้การวัดผลงานพนักงานจัดซื้อที่ควรมีทั้ง 2 ด้าน (KPI & Competencies)
หัวข้อสัมมนา
 • ผลสำรวจสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังจากฝ่ายจัดซื้อ
 • หัวข้อ (Area) ที่ควรตั้งเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
 • ค้นหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ในแต่ละหัวข้อ (Area)
 • ตัวอย่าง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำไปเลือกใช้ได้ทันที
 • กำหนดนิยามเพื่อการคำนวณและเก็บผลงานของแต่ละ KPI
 • สิ่งที่ควรพิจารณาในการตั้งเป้าหมาย (Target) ของแต่ละ KPI
 • เจาะลึกเป้าหมายยอดนิยม : Cost Saving
 • 4 วิธีในการประเมินผลงานผู้ขาย (Vendor Rating)
 • Workshop เปรียบเทียบวิธีต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะกับองค์กรของท่าน
 • แนวทางการประเมินผลงานพนักงานจัดซื้อ
 • การพัฒนาความสามารถนักจัดซื้อ
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพื่อทำ Workshop
วิทยากร
   อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์  C.P.S., Adv. Cert. PSCM(ITC),
      CIPS International Advanced Certificati Holder

 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Deputy Managing Director, Grand Siam Co., Ltd.

บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอด ชีพ

4,200 บาท 3,800 บาท
3,500 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมจะ ได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานงานจัดซื้อ ผู้บริหารงานจัดซื้อ
 • ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับงานจัดซื้อ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
       Avani Atrium Bangkok Hotel
       สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788