ข้าพเจ้าระบุข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาจัดส่งเอกสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ มายังข้าพเจ้า
  ข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากทางสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
คำนำหน้านาม : [นาย Mr.] [นาง Mrs.] [นางสาว Ms.] *
ชื่อ : * นามสกุล : *
E-mail : * (กรอกให้ถูกต้อง ทางสมาคมฯจะใช้ E-mail นี้ในการติดต่อกับท่าน)
หมายเลขโทรศัพท์ : *